Obrady, Agenda, Sesja
Polityka

XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Dzisiaj, 6 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5 w sali 108, odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
 4. Stan zaawansowania prac oraz zaistniałych problemów na linii WN 110 kV relacji GPZ Nowogród Bobrzański ? GPZ Żary.
 5. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody – obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, sprawy różne.

Projekty uchwał znajdziesz na stronie powiatzary.pl w artykule “XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego