Polityka

Uroczyście przecięli wstęgę na wiadukcie

27 października 2016 uroczyście przecięto wstęgę na wiadukcie przy ul. Moniuszki w Żarach. W ten symboliczny sposób zakończono dwie inwestycje na drogach powiatowych – przebudowę wiaduktu na ul. Moniuszki w Żarach oraz przebudowę chodnika w Lipinkach Łużyckich.

Przebudowa żarskiego wiaduktu o długości 56,30 metrów i szerokości 13,5 m, który przebiega nad linią kolejową kosztowała 1 681 480 zł (na realizację tej inwestycji powiat uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 488 297 zł). W ramach remontu Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o. wykonało  nawierzchnię mineralno-asfaltową, elementy ulicy, montaż balustrad, odwodnienia, konserwację łożysk stalowych oraz dylatację.

Przebudowę chodnika o długości 734 mb. i szerokości od 1 do 1,4 m w Lipinkach Łużyckich wykonała Firma Budowlano-Usługowa “EKO-BUD” S.C.  za 71 187 zł. W ramach inwestycji powierzchownie odtworzono również nawierzchnię drogi powiatowej nr. 1096F Lipinki Łużycki – Suchleb na odcinku prawie 2km. Wartość inwestycji wyniosła 72 242 zł.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Powiatu Żarskiego w artykule “Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji