Książki, Biblioteka, Spotkanie
Wiadomości

Spotkanie bibliotekarzy z Żar i Weisswasser

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie niemieckich i żarskich bibliotekarzy w ramach projektu finansowanego ze środków Programu BB-PL INTERREG V A 2014-2020 pod nazwą ?Pokonać bariery mentalne i językowe/ Die Mental- und Sprachbarrieren zu bewältigen.?

Zadania realizowane wspólnie ze Stadtbibliothek Weißwasser w ramach projektu to m.in. wspólna nauka języków niemieckiego i polskiego oraz prezentacja dorobku polskich bibliotekarzy w Weißwasser w zakresie samorealizacji i rozwijania swoich zainteresowań zaprezentowanych podczas 14. edycji Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy ? Żary 2017.

Źrodło: MBP Żary