Gaz
Komunikaty O tym się mówi! Wiadomości

PSG prowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego

W dniach 23-30 października 2017 Polska Spółka Gazownictwa, przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego, która polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

PSG prowadzi akcję na terenie Gmin:

 • Bytom Odrzański obszar miejski i wiejski,
 • Zielona Góra,
 • Świdnica (pow. zielonogórski), miejscowości: Rybno i Wilkanowo,
 • Otyń,
 • Nowa Sól plus obszar miasto,
 • Małomice,
 • Gubin,
 • Jasień obszar miejski i wiejski,
 • Lubsko obszar miejski i wiejski,
 • Żary obszar miejski,
 • Iłowa obszar miejski,
 • Wymiarki,
 • Szprotawa obszar miejski i wiejski,
 • Żagań obszar miejski i wiejski;

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku.

źródło: zary.pl